Jessberger

ručne pumpe za pretakanje tečnosti

U ponudi se nalazi nekoliko modela ručnih pumpi za pretakanje: dizela, biodizela, benzina, kerozina, ulja....

Jessberger rucne pumpe

vertikalne pumpe

Koriste se u hemijskoj, prehrambenoj, naftnoj, metaloprerađivačkoj industriji, energetici...

Jessberger vertikalne centrifugalne pumpe

horizontalne pumpe

Koriste se u hemijskoj, prehrambenoj, naftnoj, metaloprerađivačkoj industriji, energetici...

Jessberger vertikalne centrifugalne pumpe