jessberger rucne pumpe

vertikalne pumpe za pretakanje tečnosti

“ MI OBEZBEĐUJEMO SIGURNOST “

Sigurno i ekonomično pražnjenje kanistera, buradi i IBC kontejnera
- Ručne pumpe
- Laboratorijske pumpe
- Električne pumpe za burad i rezervoare
- Dodatna oprema
- Pužne pumpe za burad i rezervoare
- Mešači za burad i IBC kontejnere

Lake za rukovanje
Sa regulacijom protoka
Zadavanje željene količine

Za pretakanje:
- Hemikalije ( kiseline, baze, deterdženti )
- Mineralna ulja ( hidraulična, mašinska, motorna, trafo, dizel goriva, tečnog sapuna……)
- Zapaljive tečnosti ( aceton, alkohol, organski rastvarači, toluen, trihloretilen……
- Koncentrovane kiseline ( sumporna, azotna, mravlja… )
- Različiti materijali pumpi i njihova primena

Pumpni mehanizmi ( cevi ) od PP, PVDF, SS, ALU
Prečnik usisne cevi: 25mm, 28mm, 32mm, 41mm
Specijalne dužine usisine cevi: od 200 mm do 3000 mm
Pogonske osovine: nerđajući čelik 316 Ti, Hasteloj ( HC )
Radna kola: PP, PVDF, SS316 Ti ( radijalno i aksijalno )

PRIMENA:
Enegetika
Industrija hrane i pića
Kozmetika i parfemi
Hemijska i industrija ulja
Boje i lakovi
Tretman vode
Auto industrija

www.jesspumpen.com

VERTIKALNE PUMPE

jessberger električna pumpa
jessberger električna pumpa
jessberger električna pumpa

Visoka hemijska i termička otpornost.
Robusna konstrukcija.
Pogodnost za kontinuirani rad.
Besvarna konstrukcija i stoga apsolutna pouzdanost rada.
Primenjivost čak i sa izuzetno prljavim tečnostima ili medijima koji sadrže male čvrste materije.
Uklanjanje motora čak i ako je pumpa ugrađena.
Dostupnost pumpe i bez motora.
Brzo i lako održavanje poput zamene čaura.
Jeftini rezervni delovi.

ELEKTRIČNE PUMPE

jessberger električna pumpa

Motori su upotrebljivi za nisko viskozne, neutralne i nezapaljive tečnosti u vezi sa cevima pumpi za bubanj pumpe.

Elektro pogon ( 230V i 24V, 50 Hz ) od 250W do 825W
Zaštita: IP24, IP 54, IP55
Ex-zaštita: II 2G Ex db IIC T6 Gb
Napon: 230V, 115V, 380V, 12V ( 50Hz / 60Hz )
Snaga motora: od 250 W do 825 W
Regulacija protoka
Podnaponska zaštita

jessberger električna pumpa

Motori su upotrebljivi za zapaljive tečnosti, za upotrebu u potencijalno eksplozivnim sredinama.

Elektro pogon ( 230V i 24V, 50 Hz ) od 250W do 825W
Zaštita: IP24, IP 54, IP55
Ex-zaštita: II 2G Ex db IIC T6 Gb
Napon: 230V, 115V, 380V, 12V ( 50Hz / 60Hz )
Snaga motora: od 250 W do 825 W
Regulacija protoka
Podnaponska zaštita

jessberger električna pumpa

Snaga motora: 300 W, 400 W i 600 W

Radni pritisak: do 6 bara
Ex-zaštita: II 2G Ex db IIC T6 Gb
Gustina tečnosti: do 1,9 kg/dm3
Viskozitet: do 1000 mPas
Temperatura: do 90 C

DODATNA OPREMA

jessberger električna pumpa

Za ulja, tečnosti za menjače, rashladne tečnosti, tečnosti za kočnice i tečnosti za brisače

Priključak: 1/2″ BSP
Radni pritisak: do 100 bara
Protok: 1-35 l/min
Radna temperatura: -10 do +50°C
Tačnost: ± 0,5%
Viskoznost: 0 – 5000 mPas
Brzina pulsa: 66,75 impulsa/litar
Maks. Opterećenje reed prekidača: 150 VAC@10 V
Težina: 0,7 kg

jessberger električna pumpa

Elektronski merač protoka FM 120 serija se koristi za merenje protoka vodenih i vodenih medija za neodobrene primene

Princip merenja: Princip turbine na generatoru impulsa proporcionalnog protoka
Viskoznost: Maks. 20 mPas
Raspon protoka: 20 -120 l/min
Radni pritisak: Maks. 6 bara
Pritisak pucanja: 12 bara
Tačnost merenja: (kalibrirano) ± 1% izmerene vrednosti*
Rezolucija merenja: 0,03 l
Displej: LCD ekran, dva 6-cifrena 7-segmentna displeja i 28 grafičkih simbola
Kontroliše: 5 kratkohodnih tastera, folija IP65
Napajanje: Litijumska baterija, 3,6 V, tip AA, 2300 mAh, alternativno moguće napajanje od 24 V

jessberger električna pumpa
jessberger električna pumpa
jessberger električna pumpa
jessberger električna pumpa
jessberger električna pumpa
jessberger pumpe
download katalog

Budite u toku i saznajte vise o nasoj ponudi