Transformátorového oleje

Kondić

ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁVÁNÍ TRANSFORMÁTOROVÉHO OLEJE firmy KONDIC Firma „KONDIC“ již déle než 30 let vyrábí různé druhy strojů na obrábění (filtrování, degazace a dehydratace) transformátorových izolačních olejů.
Zařízení na kondicionování oleje kompanie KONDIC jsou vyrobena v Evrope, a na 100% jsou sestavena z evropských komponentů.
Proces přečišťování transformátorového oleje zahrnuje jeho filtraci za vysokého vakua při zahřívání. Toto umožňuje efektivní odstranění volné a rozpuštěné vody, jakož i zachycených plynů z transformátorových olejů. Speciálně konstruovaný systém degazační nádoby zajišťuje rovnoměrnou distribuci zpracovávaného oleje ve sředu nízkého tlaku za účelem docílení nejlepších výsledků zpracování.
Teplotní zatížení ohřívačů všech našich strojů na filtraci transformátorového oleje je nižší než 1W/cm2, což vylučuje jakékoliv poškození oleje.

transformator

Vyrábíme

Stroje na filtrování, dehydrataci a degazaci transformátorového oleje vyrábí se v kapacitách 250 až 12000 l/hod.
Pomocí našich zařízení na zpracovávání transformátorového oleje provádějí se následující operace:

- Vysušování transformátorových olejů – odstraňování volné a rozpuštěné vody
- Degazace transformátorových olejů – odstraňování plynů
- Filtrace transformátorových olejů ‐ odstraňování nečistot, vláken a pevných částic


Zařízení se mohou vyrábět v souladu se speciálními požadavky klienta (dodatečné vakuové pumpy, dodatečné ohřívače, návěs na silniční přepravu a.t.d.) Zařízení větší kapacity standardně jsou vybavena frekvenčním regulátorem k nastavení rychlosti zpracovávání oleje při provozu.

vertikalne centrifugalne stapne pumpe

Stručný popis práce

Pomocí filtrace, degazace i dehydrace lze výrazně vylepšit elektrické vlastnosti oleje, jako jsou průlomová pevnost a ztrátový faktor. Pouze dobře filtrovaný a vysušený olej je vhodný k plnění do trasformátorů. Dokonce i nový olej zřídka je dostatečně čistý, aby mohl být použit u zařízení vysokého napětí. V přepravních sudech se znečistí a v kontaktu se vzduchem vsakuje příliš veliké množství vlhkosti. Při provozu transformátoru izolační olej vsakuje vlhkost prostřednictvím volného povrchu kondenzační nádoby, resp. expanzní nádoby, znečistí se nečistotou ve formě prášku, vláken, sazí a produktů stárnutí.

Pomocí filtrace, degazace i dehydratace izolačního oleje lze výrazně zvýšit průlomovou pevnost a vylepšit ztrátový faktor v závislosti na obsahu vody. To má za následek snížení elektrických ztrát, snížení teploty a tím zvýšení životnosti samotného transformátorového oleje.

vertikalne centrifugalne stapne pumpe