ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

Kondić

Η εταιρεία «KONDIC», για περισσότερα από 30 χρόνια, παράγει διάφορα είδη μηχανημάτων επεξεργασίας (φιλτράρισμα, εξαέρωση και αφυδάτωση) ελαίου μετασχηματιστή.
Οι μονάδες προετοιμασίας των ελαίων της εταιρείας KONDIC έχουν κατασκευαστεί στην Ευρώπη και αποτελούνται από 100% ευρωπαϊκά εξαρτήματα.

Η διαδικασία καθαρισμού του ελαίου μετασχηματιστή περιλαμβάνει το φιλτράρισμα του ελαίου υπό κενό και υπό συνθήκες θέρμανσης. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική εξάλειψη του ελεύθερου και διαλυμένου νερού καθώς και των αερίων που συλλέγονται στο έλαιο μετασχηματιστή. Προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα επεξεργασίας, το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα στο δοχείο εξαέρωσης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του επεξεργασμένου λαδιού στη μέση της χαμηλής πίεσης.
Το θερμικό φορτίο των αντιστάσεων σε όλα τα μηχανήματα φιλτραρίσματος ελαίου μετασχηματιστή είναι μικρότερο από 1W/cm2 που αποκλείει οποιαδήποτε βλάβη του ελαίου.

transformator

Παράγουμε

Τα μηχανήματα φιλτραρίσματος, εξαέρωσης και αφυδάτωσης του ελαίου μετασχηματιστή παράγονται σε χωρητικότητες από 250 έως 12000 l/h.

Με τις μονάδες επεξεργασίας ελαίου μετασχηματιστή πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:

- Ξήρανση ελαίου μετασχηματιστή – απομάκρυνση του ελεύθερου και διαλυμένου νερού
- Εξαέρωση ελαίου μετασχηματιστή ‐ αφαίρεση αερίων
- Φιλτράρισμα ελαίου μετασχηματιστή – απομάκρυνση ακαθαρσιών, ινών και στερεών σωματιδίων


Οι μονάδες μπορούν να κατασκευαστούν και σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις των πελατών (επιπλέον αντλία κενού, πρόσθετες αντιστάσεις, ρυμουλκούμενο για τις οδικές μεταφορές κτλ)
Οι μονάδες υψηλότερης χωρητικότητας είναι κανονικά εξοπλισμένες με ρυθμιστή συχνότητας για τη ρύθμιση της ταχύτητας επεξεργασίας του ελαίου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

vertikalne centrifugalne stapne pumpe

Σύντομη περιγραφή εργασίας

Με το φιλτράρισμα, την εξαέρωση και την αφυδάτωση μονωτικού ελαίου μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά οι ηλεκτρικές ιδιότητες του ελαίου όπως η διηλεκτρική αντοχή και ο συντελεστής απωλειών. Μόνο το καλά φιλτραρισμένο και ξηρό έλαιο είναι κατάλληλο για πλήρωση των μετασχηματιστών. Ακόμα και ένα νέο έλαιο σπάνια είναι αρκετά καθαρό για να χρησιμοποιείται σε μονάδες υψηλής τάσης. Το έλαιο μολύνεται σε βαρέλια μεταφοράς και σε επαφή με τον αέρα, λαμβάνει υπερβολική υγρασία. Κατά την λειτουργία του μετασχηματιστή, το μονωτικό έλαιο λαμβάνει υγρασία μέσω της ελεύθερης επιφάνειας στο δοχείο συμπύκνωσης ήτοι στο δοχείο διαστολής και μολύνεται από βρωμιά με τη μορφή σκόνης, ινών, αιθάλης και προϊόντων γήρανσης.

Με το φιλτράρισμα, την εξαέρωση και την αφυδάτωση μονωτικού ελαίου μπορεί σημαντικά να αυξηθεί η διηλεκτρική αντοχή και να βελτιωθεί ο συντελεστής απωλειών tang ανάλογα με το περιεχόμενο του νερού. Αυτό οδηγεί σε μείωση των ηλεκτρικών απωλειών, χαμήλωμα της θερμοκρασίας του ελαίου και αύξηση της διάρκειας ζωής του μετασχηματιστή και του ίδιου του λαδιού.

vertikalne centrifugalne stapne pumpe