Torkning av transformatorolja

Kondić

I över 30 år tillverkar firman ”KONDIC” olika typer av maskiner för bearbetning (filtrering, avgasning och torkning) av transformatorisoleringsolja.
Firman KONDICS anläggningar för konditionering av olja har tillverkats i Europa och består 100% av europeiska komponenter.
Transformatoroljans reningsprocess innebär dess filtrering under högvakuum i uppvärmingsförhållanden. Detta tillåter ett effektivt avlägsnande av fritt och löst vatten såväl som gaser från transformatoroljan. Det specialdesignade systemet i avgasningskärlet säkerställer en jämn distribution av bearbetad olja vid lågt tryck för att uppnå de bästa resultaten av behandlingen.
Värmarens temperaturbelastning i alla våra maskiner för filtrering av transformatorolja är mindre än 1W /cm2, vilket utesluter dess eventuella skada.

transformator

Vi producerar

Maskiner för filtrering, torkning och avgasning av transformatorolja tillverkas i kapacitet från 250 till 12000 l/h.

Följande operationer utförs i våra anläggningar för bearbetning av transformatorolja:

- Torkning av transformatorolja ‐ avlägsnande av fritt och löst vatten
- Avgasning av transformeringsolja – avlägsnande av gaser
- Filtrering av transformatorolja – avlägsnande av föroreningar, fibrer och fasta partiklar

Anläggningar kan konstrueras enligt kundens speciella krav (extra vakuumpump, extra värmare, vägtransportvagnar, osv.).
Anläggningar med större kapacitet är standardutrustade med frekvensregulatorer för justering av oljans bearbetningshastighet under behandlingen.

vertikalne centrifugalne stapne pumpe

Kort arbetsbeskrivning

Filtrering, avgasning och torkning av isoleroljan kan avsevärt förbättra oljans elektriska egenskaper, såsom dielektrisk hållfasthet och förlustfaktorn. Endast väl filtrerad och torkad olja är lämplig för transformatorfyllning. Även ny olja är sällan tillräckligt ren för att kunna användas i högspänningsanläggningar. Den förorenas i transportbehållarna och i kontakt med luften utsätts den för för mycket fukt. Under transformatorns drift, utsätts isoleroljan för fukt genom den fria ytan i kondensationsbehållaren eller expansionskärlet och förorenas med smuts i form av pulver, fibrer, sot och åldringsprodukter.

Genom filtrering, avgasning och torkning av isolerolja är det möjligt att avsevärt öka genombrottsspänningen och förbättra förlustfaktorn beroende på vattensubstansen. Detta resulterar i en minskning av elektriska förluster, sänkning av oljetemperaturen och därigenom förlängning av transformatorns och oljans livslängd.

vertikalne centrifugalne stapne pumpe