Politika kvaliteta

Misija KONDIĆ DOO je proizvodnja, održavanje i podršku expolataciji mašna za filtriranje, degazaciju i dehidraciju transformatorskih, turbinskih i hidrauličnih ulja kapaciteta od 1000 – 12000 l/h. Takođe zastupnici smo više svetskih brendova iz oblasti membranskih pumpi na komprimovani vazduh za pratakanje svih vrsta tečnosti.

U želji da se neprestano razvijamo i unapređujemo kvalitet naših proizvoda i usluga da razumemo i ispunimo potrebe i očekivanja naših kupaca i svih zainteresovanih strana, kao i da postanemo partner od poverenja opredelili smo se za uspostavljanje efektivnog i efikasnog sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa aktuelnim standardima.

KONDIĆ DOO ima za ciljeve da:
1. Osigura kvalitet izvedenih radova, prodatih i isporučenih kompenti i proizvoda kao i usluga svojim korisnicima na domaćem i stranim tržištima, obezbeđenjem i dostupnošću širokog asortimana proizvoda po konkurentnim cenama, kroz brze i redovne isporuke, tačnost i pouzdanost, oslanjanjem na kompetentnost i profesionalnost zaposlenih, stvarajući dodatnu vrednost korisnicima, zaposlenima i društvu;
2. Obezbedi i trajno održava svoje mesto među vodećim kompanijama u proizvodnje mašina za filtriranje ulja i prodaje pumpi za pratakanje svih vsta tečnosti;
3. Stalno povećava učešće na tržištu na kome pruža svoje usluge kroz izgradnju široke distributivne mreže i uspostavljanje saradnje sa već postojećim poslovnim partnerima i povezivanje sa svim zainteresovanim stranama.

Cilj ćemo ostvariti neprestanim unapređenjem sistema u skladu sa zakonskom regulativom, zahtevima rukovodstva, sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda što obuhvata:

1. Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljenju korisnika i sprovođenje mera za povećanje zadovoljenja korisnika i svih zainteresovanih strana;
2. Afirmisanje liderstva kao jednog od principa rukovođenja;
3. Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju aktivnosti u procesima realizacije proizvodnje, distribucije i usluga kroz stručna osposobljavanja i usavršavanja, stimulisanje kreativnosti, inicijativnosti i odgovornosti u radu;
4. Menadžment procesima i resursima za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
5. Prepoznavanje rizika po poslovanje firme i sprovođenje proaktivnih akcija za smanjenje njihovog uticaja na firmu;
6. Stalnu modernizaciju procesa rada iopreme i poboljšanja uslova rada, ulaganje u obuke zaposlenih, podizanje svesti i povećanja znanja i kompetentnosti;
7. Očuvanje znanja firme i negovanje međuljudskih odnosa.

Direktor KONDIĆ DOO
Srđan Kondić