Pravne informacije

Naše usluge obuhvataju proizvodnju, održavanje i podršku expolataciji mašna za filtriranje, degazaciju i dehidraciju transformatorskih, turbinskih i hidrauličnih ulja kapaciteta od 1000 – 12000 l/h. Takođe zastupnici smo više svetskih brendova iz oblasti membranskih pumpi na komprimovani vazduh za pratakanje svih vrsta tečnosti.

Naša adresa:

KONDIĆ DOO
Blagoja Marjanovića br 8
11070 Novi Beograd
Matični broj: 7785640
Poreski br.: 101710256
Ovlašćeno lice: Srđan Kondic
Mail: kondics@eunet.rs
Telefon: 063 / 374 194

Sva prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafike i datoteke animacije podležu autorskim pravima i drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Ne smeju se kopirati, menjati ili koristiti u komercijalne svrhe ili za distribuciju. Neke Internet stranice kondicdoo.com sadrže slike koje su zaštićene autorskim pravima.