Uslovi poslovanja

KONDIĆ DOO u svom poslovanju određene resurse poverava drugim firmama koje su specijalizovane u svojim oblastima rada. Tako svoje poslovanje u oblasti mail servera i web development hosting usluga poveravamo partnerskoj kompaniji.
Partnereske kompanije za naš račun vode i poslove digitalnog marketinga i naše sveobuhvatne promocije na online tržištu.

Veoma posvećeno i odgovorno, partnerskim kompanijama pružamo sve neophodne informacije za njihov nesmetan i kontinuiran rad. Informacije koje prosleđujemo su isključivo autorske i vlasništvo su kompanije KONDIĆ DOO.

Partnerske kompanije vode računa o našoj dostupnosti, kontinuiranom radu svih web servisa i dostpunosti reklamnih i digitalnih platformi.

U slučaju nedostpunosti, problema sa web i digitalnim servisima, ne snosimo odgovornost za eventualne probleme koji su proistekli iz potrebe da putem tih servisa stupite u kontakt sa nama ili nam putem tih servisa pošaljete zahtev, molbu, upit, ili žalbu.

U takvim slučajevima može doći i do gubitka određenih podataka ili informacija na samom sajtu, ili pak zloupotreba od strane trećih lica usmerenih na naše digitalne platforme i web servise, takođe ne snosimo odgovornost za nastale probleme koji su proistekli iz takvih aktivnosti.

Trudićemo se da sve naše informacije budu dostupne u onom obliku koji na kompanija KONDIĆ DOO i izvorno kreirala.

KONDIĆ DOO
Blagoja Marjanovića br 8
11070 Novi Beograd
Matični broj: 7785640
Poreski br.: 101710256

Ovlašćeno lice: Srđan Kondić
Mail: kondics@eunet.rs
Telefon: 063 / 374 194